Copyright 1999 by  ‘Albert Onink’ All Rights reserved   

Zonder toestemming van de webmaster mag niets van deze site worden gekopieerd.

Deze website is speciaal gemaakt om informatie te verschaffen, gegevens en fotos te publiceren. Mededelingen, nieuwtjes en vragen, die aan mij toegezonden zijn, kun je hier vinden. Het is de bedoeling, dat iedereen in kan sturen wat hij van belang acht voor zijn vereniging; hetzij een brief, fotos of andere copy. De webmaster staat open voor elke suggestie die gerelateerd is aan het commando-gebeuren. Alles wat het Korps en/of de verenigingen in positieve zin belicht kan op mijn site worden geplaatst. Albert Onink

 Update: Oktober 2017     webmaster